Wille „Pas Justina“ czeka na panstwa spokojny I wygodny  odpoczynak.

 

Willa zucijduje się w wygodnym mujscu miasta Polągi – autobusowy
dworzec - 700 m, morze - 900 m, supermarket – 50 m.